Voorwaarden

Verzenden en retourneren

Verzending:
Verzendingen vinden plaats via TNT post.

Transportschade:
Aantoonbare transportschade is voor rekening van studio diezijn, indien extra verzekering is besproken bij bestelling. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de inhoud van het pakket.

Retouren:
Artikelen worden alleen terug genomen wanneer deze binnen 7 dagen in de originele verpakking worden geretourneerd. Hierbij zijn de vervoerskosten geheel voor eigen rekening.
 

Algemene voorwaarden:
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. studio diezijn zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 5 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is studio diezijn niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of wordt geweigerd aan te nemen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.

Betaling
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Uitzondering hierop is de betaalwijze rembours. Hierbij betaalt de wederpartij contant aan de postbode op het moment van de goederenoverdracht.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die studio diezijn moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht studio diezijn van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang studio diezijn geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij studio diezijn bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u studio diezijn om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

studio diezijn
Molenstraat 28
3291 EG Strijen

078-6745719